Journal October 2023

(voor Nederlands scroll naar beneden)

In this edition we would like to share the stay experience of Tess, the enterprising and well-traveled young lady, who came to us during August to catch her breath:

Transformation in the Níjar Monastery Guesthouse by Tess Dijkman

On the edge of a vast mountain area and the charming village of Nijar, I discovered a hidden treasure: The “Níjar Monastery Guesthouse”. A refuge for peace seekers and souls who long for inner harmony, like me. My name is Tess and I am 22 years old and my life has been changed forever by my stay. I would like to share my story to inspire others to also experience this special place.

I have always been a busy young lady, constantly looking for anything and everything, but without finding much satisfaction. I was caught in the vortex of mental and physical turmoil. I felt like I would lose myself if I continued this way in the chaos of modern life. One day my father gave me the idea to visit the Monastery Guesthouse in Níjar and offered me a trip. I decided to take the chance. I had nothing to lose and everything to gain, as my father always says, “If it doesn’t work, it will not hurt.”

Upon arrival I immediately felt the atmosphere of peace and serenity. A philosopher and resident of the guesthouse welcomed me with the wise words: “Let your ego outside.” And that’s how it felt. My personas and issues, which I thought defined me, were forgotten and left outside the walls of this beautiful place.

The days started with early meditations, guided by experienced instructors. I learned shamanic techniques to calm my mind and strengthen my body. The rhythm of nature around me began to heal me. I walked through the beautiful blooming garden, surrounded by flora and fauna, listened to the soothing melodies of birds and babbling brooks with drinkable mineral water from the Huebro mountains and felt more connected than ever before.

In the evenings, residents and fellow guests shared their stories, and I heard inspiring life journeys from people from all over the world, from successful business people to devoted mothers and profound philosophers. I noticed that everyone was here on a unique quest for inner peace, what they call “reprogramming” here.

The most transformative moment for me came during an in-depth meditation session called HarpMood, where I discovered my inner path. It freed me from the constant “have to” and so I embraced the philosophy that things just are as they are and happen as they happen. This they call here “Asha,” as described in the book “Siweb,” written by Yoginâm himself. Yoginâm’s philosophy, in which well-being is central, is now part of my life path.

During my stay at the Monastery Guesthouse I relaxed, but first my “detox” week began, during which I cut out sugars and enjoyed healthy home-cooked dishes with home-grown produce. As the month progressed, I learned that true wealth lies not in material possessions, but in inner peace and well-being. I calmed down and gained clarity about who I wanted to be and what I wanted to do. Choices started to fall into place naturally.

In short, I was given the time and peace here to restore my inner compass, find balance and reconnect with my true self. The Monastery Guesthouse offered me a sacred refuge in a world full of chaos.

I hope I can share the wisdom I have gained here with the rest of the world. A world where love is central and where we are all one. The Níjar Monastery Guesthouse is a place where one can escape the hustle and bustle of everyday life and find deeper meaning. It is a trip that I recommend to everyone.

In deze editie delen we graag de verblijfservaring van Tess, de ondernemende en bereisde jongedame, die ons in de loop van augustus heeft opgezocht om hier op adem te komen:

Transformatie in the Níjar Monastery Guesthouse door Tess Dijkman

Aan de rand van een uitgestrekt berggebied en het charmante dorpje Nijar ontdekte ik een verborgen schat: het “Níjar Monastery Guesthouse”. Een toevluchtsoord voor rustzoekers en zielen die, net als ik, verlangen naar innerlijke harmonie. Mijn naam is Tess en ik ben 22 jaar oud en mijn leven is voor altijd veranderd door mijn verblijf. Ik wil graag mijn verhaal delen om anderen te inspireren ook deze bijzondere plek te ervaren.

Ik ben altijd een drukke jongedame geweest, voortdurend op zoek naar van alles en nog wat, maar zonder veel voldoening te vinden. Ik zat gevangen in de draaikolk van mentale en fysieke onrust. Ik had het gevoel dat ik mezelf zou verliezen als ik zo doorging in de chaos van het moderne leven. Op een dag bracht mijn vader mij op het idee om het kloosterpension in Níjar te bezoeken en bood mij een reis aan. Ik besloot de kans te wagen. Ik had niets te verliezen en alles te winnen, zoals mijn vader altijd zegt: “Als het niet werkt, doet het geen pijn.”

Bij aankomst voelde ik meteen de sfeer van vrede en sereniteit. Een filosoof en bewoner van het pension verwelkomde mij met de wijze woorden: “Laat je ego buiten.” En zo voelde het. Mijn persona’s en problemen, waarvan ik dacht dat ze mij definieerden, werden vergeten en buiten de muren van deze prachtige plek achtergelaten.

De dagen begonnen met vroege meditaties, begeleid door ervaren instructeurs. Ik leerde sjamanistische technieken om mijn geest te kalmeren en mijn lichaam te versterken. Het ritme van de natuur om mij heen begon mij te genezen. Ik liep door de prachtige bloeiende tuin, omringd door flora en fauna, luisterde naar de rustgevende melodieën van vogels en kabbelende beekjes met drinkbaar mineraalwater uit het Huebro-gebergte en voelde me meer verbonden dan ooit tevoren.

‘s Avonds deelden bewoners en medegasten hun verhalen en hoorde ik inspirerende levensreizen van mensen van over de hele wereld, van succesvolle zakenmensen tot toegewijde moeders en diepgaande filosofen. Ik merkte dat iedereen hier was op een unieke zoektocht naar innerlijke rust, wat ze hier ‘herprogrammeren’ noemen.

Het meest transformerende moment voor mij kwam tijdens een diepgaande meditatiesessie genaamd HarpMood, waar ik mijn innerlijke pad ontdekte. Het bevrijdde me van het constante ‘moeten’ en daarom omarmde ik de filosofie dat de dingen gewoon zijn zoals ze zijn en gebeuren zoals ze gebeuren. Dit noemen ze hier “Asha”, zoals beschreven in het boek “Siweb”, geschreven door Yoginâm zelf. De filosofie van Yoginâm, waarin welzijn centraal staat, maakt nu deel uit van mijn levenspad.

Tijdens mijn verblijf in het Monastery Guesthouse kwam ik tot rust, maar eerst begon mijn “detox”-week, waarin ik suikers schrapte en genoot van gezonde huisgemaakte gerechten met producten van eigen bodem. Naarmate de maand vorderde, leerde ik dat echte rijkdom niet in materiële bezittingen ligt, maar in innerlijke vrede en welzijn. Ik werd gekalmeerd en kreeg duidelijkheid over wie ik wilde zijn en wat ik wilde doen. Keuzes begonnen op natuurlijke wijze op hun plaats te vallen.

Kortom, ik kreeg hier de tijd en rust om mijn innerlijke kompas te herstellen, balans te vinden en opnieuw contact te maken met mijn ware zelf. Het Monastery Guesthouse bood mij een heilig toevluchtsoord in een wereld vol chaos.

Ik hoop dat ik de wijsheid die ik hier heb opgedaan met de rest van de wereld kan delen. Een wereld waar liefde centraal staat en waar we allemaal één zijn. Het “Níjar Monestary Guesthouse” is een plek waar u kunt ontsnappen aan de drukte van het dagelijks leven en een diepere betekenis kunt vinden. Het is een reis die ik iedereen aanbeveel.

Share :

One Comment

  1. Wat een prachtige plek!Ik snap gelijk dat mijn lieve nichtje Tess hier helemaal tot rust is gekomen.Heel mooi dat ze dit met ons wil delen.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Stay Updated

Do you like our project?

Subscribe to our newsletter and receive the monthly journal on your email

We never spam, we don’t like it too.

More

Journal April 2024

Garden of Nâm Living This edition is inspired by the landscaping work and contributions of Chris de Waard. Chris helped us from the very beginning to revive and shape what was once a dried-out and almost lost piece of land that, nevertheless, with the dedication of a few pioneers and the visionary support of Yoginâm, had the potential of becoming

Read More »

Journal March 2024

Living in the Garden of Nâm Starting with strong winds and a little bit of rain, February showed the first signs of a coming spring. In the evening and in the early fresh mornings the air is still cool and a jacket is needed. During meditations and in the guest rooms stoves create a comfortable atmosphere. We are grateful for the

Read More »

Journal February 2024

Garden of Nâm Living Although astronomically spoken the new year had already started on the 21st of December, culturally seen a new year starts with the month of January. And it did so gently for us with just a little fireworks in the distance on a very pleasant Monday morning. It happened almost unnoticed here in the Garden of Nâm

Read More »

Journal January 2024

Prologue At the morning of writing and editing this journal a new construction worker arrived. He had heard of this place and was curious to see what our ‘iglesia’ looked like, as his Orthodox Romanian colleague put it. The man came from Morocco and was impressed by the elegant simplicity of our meditation hall. “¿De qué religión eres? he asked.

Read More »

Stay Updated

Subscribe to our newsletter, stay updated for the next events and receive the monthly journal on your email.

We never spam, we don’t like it too.