Over ons

Wij zijn een organisatie geïnspireerd door het leven en werk van de mysticus Yoginâm, die ook bekend staat als drs Frédéric Antonious, cultuursocioloog en oprichter van Nâm Living. Yoginâm is auteur van vele boeken die de transcendente aard van het menselijk leven uitdrukken. In deze visie is het essentieel voor de menselijke soort om in volledig Bewustzijn te leven, zodat haar heden en toekomst harmonieus en duurzaam zijn. Voor een mens om te leven in een staat van Welzijn.

Met Nâm Living wordt de menselijke transcendente natuur zelf een praktische leidraad om optimaal te leven in welzijn en om te delen in het ontzag en de verwondering van alle aspecten van het menselijk leven. De Nâm Foundation is een instantie die op verschillende manieren de doelstelling uitdraagt om dit werk te oogsten en tot volle bloei te brengen in een wereldwijde omgeving.

Het feit dat we als mensen delen in een diepere bron en een groter geheel is de enige bindende essentie voor iedereen. Het is de rode draad die de menselijke soort in staat stelt zich als beschaving te ontwikkelen. De verbinding met deze Rode Draad verliezen, betekent onze beschaving en onze menselijkheid verliezen, een van de risico's die inherent zijn aan het huidige tijdperk. In zijn oneindige potentieel hebben alle culturen en tijdperken hun eigen unieke uitdrukkingen gevonden om de transcendente aard van het leven tot leven te brengen. We moeten de gemeenschappelijke basis ervan erkennen en een universele taal vinden. Dit is wat Nâm mogelijk maakt in zijn fenomenologische erkenning van de transcendente aard van het menselijk leven.

Om het werk van Yoginâm te bevorderen werden begin jaren 1990 twee organisaties opgericht. De ene is Nâm Society, een erkende non-profitorganisatie dat zich richt op het creëren van mooie plekken waar mensen voor kortere of langere tijd kunnen verblijven en zich kunnen oriënteren op een pro-life optimale manier van leven. Deze organisatie heeft een officiële erkenning als goededoelenstichting (de zogenaamde ANBI-status in Nederland). De andere organisatie is Stichting Nâm dat zich richt op het beschikbaar maken van de werken van Yoginâm door middel van boeken, educatieve programma's, muziek, lezingen, retraites, podcasts en de exploitatie van de plaatsen van schoonheid.

Aan het begin van de 21e eeuw werd een antiek karakteristiek gebouw aangekocht in de Belgische Ardennen. Dit is volledig gerestaureerd en omgebouwd tot een vredig retraitecentrum gericht op het faciliteren van meditatie en contemplatie. Dit centrum staat open voor iedereen die tot rust wil komen en op ontdekkingstocht wil gaan. Kijk voor meer informatie op www.amonines.com.

In 2020 kocht de Nâm Society met de steun van een groep enthousiaste sponsors een groot stuk land met daarop een paar oude Spaanse huizen. Dit object lag precies naast de Hermitage waar Yoginâm woont. De oude huizen zijn volledig herbouwd en het terrein is veranderd in een rustig en sereen meditatieretraitecentrum. De tuinen hebben zich ontwikkeld tot een eetbaar park met symbolische beelden en kronkelende paden die er doorheen lopen. Het centrum heet ''De Tuin van Nâm Leven''.

Wat is Nâm

Optimaal leven vereist het onderzoeken en verfijnen van hoe en wat je denkt, voelt, verlangt en handelt. Door ernaar te streven mooie en complete mensen te worden, creëren we een wereld van harmonie, gelijkheid, respect en liefdevolle vriendelijkheid. Dit stelt ons in staat om in symbiose met de natuur te leven (in Spinozistische zin).

Deze houding van bevestiging en consequent denken, uitgedrukt in het dagelijks leven wordt Nâm genoemd. Het is een houding die staten van creatieve verbeelding, ontzag en verwondering, en leiding in het leven voortbrengt. Het verheft de mens van een schepsel dat leeft in een wereld van afscheiding tot een verantwoordelijke schepper die gericht is op een pro-life en optimale levensloop.

Nâm geeft met een paar concepten weer waar alle waarlijk spirituele tradities naar streven. Nâm verschaft een kundig vocabulaire waarmee de essentie van een spiritueel streven, en van het menselijk leven als geheel, zich kan ontwikkelen en betekenis en uiteindelijk doel kan krijgen.

Het leven wil optimaal leven
Het laat zien hoe je dat doet
Je hoeft alleen maar te luisteren